-Tại Hà Nội:

+Miễn phí đối với đơn hàng trên 300.000đ

+ Đối với đơn hàng dưới 300.000 đ: Phí vận chuyển là : 10.000 đ

-Khác các tỉnh khác ngoài Hà Nội:

+Miễn phí đối với đơn hàng trên 500.000đ

+ Đơn hàng dưới 500.000 VND :  Phí vận chuyển : 20.000 đ