Thương mại điện tử ( TMĐT)được hình thành trên thế giới từ những năm 1990 cho đến những năm 2000 và phát triển nhanh chóng cho đến nay.

Còn ở Việt Nam TMĐT được hình thành từ những năm 2000 và phát triển âm thầm. Cho đến cuối năm 2012 TMĐT ở Việt Nam phát triển nhanh chóng và đa dạng. Đặc biệt những chỉ số về TMĐT ở Việt Na